Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 3. 2021, tento rok

Vážení študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia, oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2020/2021 sa záverečné práce budú odovzdávať iba v elektronickej forme v dôsledku ochranných opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusu.

Záverečné práce sa budú odovzdávať online. Zadanie práce si vytlačíte do PDF dokumentu z MAISu a bez podpisu vložíte do svojich prác. Práce nahráte do centrálneho registra prác, odošlete ich na export a vygenerujete si dokumenty. Školitelia a oponenti posúdia práce na základe elektronickej verzie v EZP a prostredníctvom tohto systému aj odovzdajú posudky (nahraním do EZP). Teda na PdF TU neposielate knižne viazané práce, ani analytický list, licenčnú zmluvu a ani test originality.

Žiadame, aby ste si pred odovzdávaním prác podrobne prečítali ikonadokument s pokynmi na odovzdávanie prác do EZP, ktorý nájdete tu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 488,17 kB (476,73 KiB), 5. 3. 2020

Prihlášky na obhajobu záverečnej práce a prihlášky na štátne skúšky sa odovzdávajú na študijné oddelenie PdF TU v Trnave. Prihlášky je treba poslať poštou alebo ako prílohu do mailu Vašej študijnej referentke.

Upozorňujeme, že ako študijný odbor uvádzate učiteľstvo a pedagogické vedy 7605.

Termíny odovzdania záverečných prác a prihlášok na štátne skúšky v mesiaci máj a jún:

16. 4. 2021 magisterské štúdium
23. 4. 2021 bakalárske štúdium

Môžete sa rozhodnúť absolvovať len niektorú časť štátnej skúšky.

Druhý termín na štátne skúšky je v auguste. Ak chcete využiť termín v auguste, odovzdanie záverečnej práce a prihlášku posielate do

30. 6. 2021 bakalárske aj magisterské štúdium.

Žiadame študentov o kontrolu osobných údajov v MAISe z dôvodu správneho vystavenia dokladov o absolvovaní štúdia.