Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 12. 2020, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o termínoch štátnych skúšok v januári a februári 2021

Vážení študenti!

Štátne skúšky pre externé magisterské štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva plánujeme realizovať dňa 29. 1. 2021 prostredníctvom MS Teams.

Štátne skúšky pre externé magisterské štúdium predškolskej pedagogikyučiteľstva pre primárne vzdelávanie plánujeme realizovať 25. – 29. 1. 2021 prostredníctvom MS Teams.

Opravné štátne skúšky z predmetu XPŠB_ŠSTZVV teoretické základy výchovy a vzdelávania pre tých študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia učiteľských študijných programov, ktorí sa na nich prihlásia plánujeme realizovať 10. 2. 2021 prostredníctvom MS Teams.