Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 2. 12. 2020, minulý rok

Opravné štátne skúšky z predmetu

teoretické základy výchovy a vzdelávania

on-line forma

Prihlášku na opravné štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou/e‑mailom alebo odovzdať na študijnom oddelení PdF v termíne do 8. 1. 2021.

Rodný list k prihláške už nie je potrebné priložiť.

Termín ŠS nie je predbežne stanovený (koniec mesiaca január 2021, oznam bude na webovej stránke).

Ďalší opravný termín sa bude konať v auguste 2021.