Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 11. 2020, minulý rok

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky v objeme

Denné štúdium

Vybrané ŠO (Ch, B, I, M v kombináciách)

Prostriedky pre prospechové štipendium – podľa skupín aprobácií a váženého študijného priemeru

Rozdelenie prospechového štipendia – vybrané ŠO

1. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A) prírodovedné 1,09          
B) kombinácia 1,09          
2. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A) prírodovedné 1,10 – 1,19          
B) kombinácia 1,10 – 1,19          
3. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A) prírodovedné 1,20 – 1,27          
B) kombinácia 1,20 – 1,25          
Spolu          
A) B – Ch, M, I 
M – Ch, I
B) B – AJ, Vu, Nj, Ev, H, Sj 
M – Nv, Aj, Nj, Ev, H, Vu 
I – Sj, Aj, Nj 
Ch – Aj, Sj 
Nv – Ch, I

Dotácia sa poskytne tak, aby 15 %­‑ám študentov z počtu 212 bolo možné v roku 2020 poskytnúť štipendium v priemernej výške 1 200 €.