Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 11. 2020, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Odovzdávanie záverečných prác – externé štúdium

Vážení študenti končiacich ročníkov externej formy magisterského štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 2,5 roka, oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2020/2021 sa diplomové práce budú odovzdávať iba v elektronickej forme v dôsledku ochranných opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusu.

Práce sa budú odovzdávať online. Zadanie práce si vytlačíte do PDF dokumentu z MAISu a bez podpisu vložíte do svojich prác. Práce nahráte do 4. 12. 2020 do centrálneho registra prác, odošlete ich na export, vygenerujete si dokumenty. Školitelia a oponenti posúdia práce na základe elektronickej verzie v EZP a prostredníctvom tohto systému aj odovzdajú posudky (nahraním do EZP). Teda na PdF TU neposielate knižne viazané práce, ani analytický list, licenčnú zmluvu a ani test originality.

Žiadame, aby ste si pred odovzdávaním prác podrobne prečítali ikonapokyny na odovzdávanie prác do EZP, ktoré nájdete tu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 488,17 kB (476,73 KiB), 5. 3. 2020

Prihlášky na obhajobu diplomovej práce a prihlášky na štátne skúšky sa odovzdávajú na študijné oddelenie PdF TU v Trnave. Prihlášky je treba poslať poštou alebo ako prílohu do mailu do 4. 12. 2020 Vašej študijnej referentke (Mgr. Viera Krajčovičová, č. dv. 331 b).

Upozorňujeme, že ako študijný odbor uvádzate učiteľstvo a pedagogické vedy.