Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 9. 2020, minulý mesiac

Absolventi magisterského štúdia v AR 2019/2020 si môžu prevziať diplomy dňa 6. 10. 2020 na študijnom oddelení PdF v čase od 9:00 do 11:00 h. Diplomy bude odovzdávať Mgr. Viera Krajčovičová.

Absolventi bakalárskeho štúdia v AR 2019/2020 si môžu prevziať diplomy dňa 7. 10. 2020 na študijnom oddelení PdF v čase od 9:00 do 11:00 h. Diplomy budú odovzdávať Mgr. Pavlína Šantavá a Mária Vyskočová.

Diplomy si preberáte osobne alebo môžete poveriť inú osobu prostredníctvom úradne overeného splnomocnenia. Diplomy sa poštou neposielajú. Iný dátum prevzatia si môžete dohodnúť so študijnou referentkou.