Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 8. 2020, minulý mesiac

do bakalárskeho alebo do magisterského štúdia, 
v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2020/2021

 

Do 31. 8. 2020 je potrebné poslať poštou:

  • vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo je na webovej stránke fakulty) na nový AR 2020/2021,
  • výpis výsledkov štúdia za ukončený AR 2019/2020, výpis je potrebné podpísať,
  • kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky preukazu ISIC na AR 2020/2021.
  Vedúca študijného oddelenia