Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 8. 2020, predminulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Pozvánka na zápis do 1. ročníka magisterského stupňa – denná a externá forma štúdia

Po úspešne absolvovanej ŠS v auguste 2020 je treba najneskôr do 31. 8. 2020 do obálky vložiť a poslať poštou nasledujúce vypísané a podpísané doklady:

  • 1 ks fotografie (rozmer 3,5 × 4,5 cm) nalepiť na evidenčný list,
  • 1 ks fotografie (rozmer 3,5 × 4,5 cm) ak študent nemá vybavený preukaz študenta na TU,
  • žiadosť o vydanie preukazu študenta – nájdete ju na webovej stránke univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – ikonaŽiadosť o zhotovenie preukazu TU – študent, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 38,93 kB (38,01 KiB), 13. 3. 2020
  • vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu študenta a kópiu dokladu o zaplatení poplatku za jeho vydanie; platobné údaje sa nachádzajú na žiadosti,

  • Študent denného štúdia musí odovzdať vyplnenú a podpísanú aj druhú stranu žiadosti. Je to prihláška za člena CKM SYTS. Tu sa vyjadruje súhlas s členstvom v združení, ktoré vydáva licenciu ISIC. Ak študent súhlas neudelí, nemal by dostať ani preukaz ISIC – podľa GDPR.
  • Študenti, ktorí majú vybavený študentský preukaz, musia poslať doklad o zaplatení prolongačnej známky.
  • Čestné vyhlásenie na AR 2020/2021 – tlačivo sa nachádza na webovej stránke univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – ikonaR­‑čestné vyhlásenie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 365,38 kB (356,82 KiB), 5. 3. 2020. V prípade, že ste študovali Mgr. štúdium alebo študujete na inej vysokej škole alebo fakulte, predložte potvrdenie o tomto štúdiu. Vyplnené tlačivo je potrebné poslať poštou.
  • Žiadosť o ubytovanie – budete podávať po zápise a vytvorení štúdia cez systém MAIS od 4. 9. do 7. 9. 2020. Pokyny na vyplnenie žiadosti sa nachádzajú na webovej stránke univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Následne je treba žiadosť vytlačiť, podpísať a doložiť prílohy (potvrdenie o km…) a obratom poslať poštou na PdF, študijné oddelenie, Priemyselná 4, 918 43  Trnava a budete zaradení do 3. kola ubytovania do 7. 9. 2020 iba denní študenti. Žiadosti musia byť na ŠO PdF zapísané a 9. 9. poslané na ubytovacie oddelenie.

 

Študentom PdF na AR 2020/2021 sa stávate od 1. 9. 2020.

  Vedúca študijného oddelenia