Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 7. 2020, tento rok

obrázok

  
Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

Miesto konania: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta,
  Priemyselná 4, 918 43  Trnava

Pri dodržaní hygienických opatrení – rúška, dezinfekcia rúk, vlastné písacie potreby…

 

Dodatočný zápis do 1. ročníka magisterského štúdia

(Pozrite aj Rozpis odovzdávania diplomov.)

Viera Krajčovičová aula
22. 7. 2020 9:00 denná, externá všetky študijné programy

Zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia za prvé aj druhé kolo prijímacieho konania

aula
13. 7. 2020 9:00 denná, externá všetky študijné programy

 

Na zápis si prineste:

  • 1 ks fotografie (rozmer 2,5 × 3 cm) na evidenčný list.
  • 1 ks fotografie (rozmer 2,5 × 3 cm) na preukaz študenta TU.
  • Lepidlo, pero, papier na poznámky.
  • Žiadosť o vydanie preukazu študenta – žiadosť o zhotovenie preukazu študenta TU nájdete na webovej stránke univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v časti Študent – Informácie pre študentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Preukaz študenta otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Tlačivá a formuláre na stiahnutie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – ikonaŽiadosť o zhotovenie preukazu TU – študent otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 38,93 kB (38,01 KiB), 13. 3. 2020.
  • Vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu študenta a kópiu dokladu o zaplatení poplatku za jeho vydanie. Platobné údaje sa nachádzajú na žiadosti.
  • Študent denného štúdia – musí byť vyplnená a podpísaná aj druhá strana žiadosti. Je to prihláška za člena CKM SYTS. Tu sa vyjadruje súhlas s členstvom v združení, ktoré vydáva licenciu ISIC. Ak študent nedá súhlas, nemal by dostať ani preukaz ISIC – podľa GDPR.
  • Čestné vyhlásenie – vyplnené tlačivo čestného vyhlásenia prineste na zápis do 1. roka štúdia. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v časti Študent – Informácie pre študentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Žiadosti a vyhlásenia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – ikonaR_čestné_vyhlásenie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 365,38 kB (356,82 KiB), 5. 3. 2020. V prípade, že ste študovali alebo študujete na inej vysokej škole alebo fakulte, predložte potvrdenie o tomto štúdiu. Na zápis je potrebné priniesť vyplnené tlačivo.
  • Študenti, ktorí majú vystavený študentský preukaz na TU, musia priniesť doklad o zaplatení prolongačnej známky.

Žiadosť o ubytovanie – budete podávať po zápise a školení cez systém MAIS a pokyny na vyplnenie žiadosti sa nachádzajú na webovej stránke univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Následne je treba žiadosť vytlačiť, podpísať, doložiť prílohy (potvrdenie o km…) a poslať poštou na PdF, Priemyselná 4, 918 43  Trnava, do 17. 7. 2020 – iba denní študenti.

Účasť na zápise je povinná! Uchádzača v nutnom prípade môže zastúpiť splnomocnená osoba na základe úradne overeného splnomocnenia.

Študentom PdF na AR 2020/2021 sa stávate až od 1. 9. 2020.

Zrušiť zápis treba písomne do 15. 8. 2020.

  Vedúca študijného oddelenia

 


Tel.: 033/​5939 525   E‑mail: adresa elektronickej pošty   Web: https://pdf.​truni.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)