Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 7. 2020, predminulý mesiac

Počas odovzdávania dodržujte hygienické opatrenia – rúška, dezinfekcia rúk, vlastné písacie potreby…

Náhradný termín na odovzdanie magisterských diplomov

Viera Krajčovičová aula
21. 7. 2020 9:00 denná, externá všetky študijné programy

Odovzdanie bakalárskych diplomov

aula
9. 7. 2020 9:00 denná PEP, AVU
  10:30 denná ostatné študijné programy
10. 7. 2020 9:00 externá všetky študijné programy

 

Doklady si treba prevziať osobne v stanovenom čase.

Prípadne ich môže prevziať osoba poverená na prevzatie diplomu absolventom, ktorá musí mať úradne overené splnomocnenie.