Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 6. 2020, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o zápisoch do prvého roka štúdia

Vážení uchádzači o bakalárske štúdium!

Na základe uvoľnenia opatrení pri COVID­‑19, vedenie pedagogickej fakulty rozhodlo robiť zápisy do 1. roka štúdia s účasťou uchádzačov na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, 918 43  Trnava pri dodržaní hygienických opatrení.

Prosíme uchádzačov, ktorí maturovali v tomto AR (2019/2020) a ešte neposlali poštou úradne overené (notár, matrika) maturitné vysvedčenie, aby tak urobili obratom po jeho prijatí. Na základe doručeného úradne overeného maturitného vysvedčenia Vám pošleme doklad o prijatí a pozvánku na zápis. Zápis sa uskutoční podľa rozpisu a podľa študijných programov v dňoch 1. až 3. 7. 2020.

 

Rozpis zápisov

Vyskočová aula
1. 7. 2020 9:00 denné štúdium PEP písm. A – H
  11:00 denné štúdium PEP písm. J – P
  13:00 denné štúdium PEP písm. R – Z
2. 7. 2020 9:00 denné štúdium AVU

 

Cepková 2P1
1. 7. 2020 9:00 denné štúdium SjvKN, SjaEVP
  10:00 denné štúdium SPV
  11:00 denné štúdium AjaAK
2. 7. 2020 9:00 denné štúdium kombinácie B – EV, B – H, B – I, B – Vo
  10:00 denné štúdium B – Ch, B – Vu
  11:00 denné štúdium M – Aj, M – B, M – Ev, M – H, M – Ch, M – Vo, M – Vu, M – I
3. 7. 2020 9:00 denné štúdium I – Nv, Nv – H, Nj – B, Nj – Ev, Nj – H, Nj – Nv, Nj – Vo, Nj – Vu

 

Šantavá 1P1
1. 7. 2020 9:00 denné štúdium AjL
  11:00 denné štúdium Aj – B, Aj – Vu, Aj – Ch, Aj – I
  13:00 denné štúdium Aj – Ev, Aj – H, Aj – Vo
2. 7. 2020 9:00 denné štúdium Sj – Aj, Sj – Ev, Sj – Ch, Sj – I, Sj – Nv
  11:00 denné štúdium Sj – B, Sj – Vu, Aj – Nj
  13:00 denné štúdium Sj – H, Sj – Vo

 

Šantavá aula
27. 6. 2020 8:30 externé štúdium SjvKN
  11:00 externé štúdium PEP písm. A – L
  13:00 externé štúdium PEP písm. M – Z

 

Vysvetlivky

PEP predškolská a elementárna pedagogika      B biológia
SPV sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Ch chémia
SjvKN slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich M matematika
SjaEVP slovenský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax I informatika
AjaAK anglický jazyk a anglofónne kultúry Nv náboženská výchova
AjL učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Ev etická výchova
Aj anglický jazyk Vu výtvarné umenie
Sj slovenský jazyk H história
Nj nemecký jazyk Vo výchova k občianstvu