Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 6. 2020, minulý mesiac

Oznam ku štátnej skúške z predmetu 
teoretické základy výchovy a vzdelávania 
v mesiaci september 2020

 

Študenti 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v AR 2020/2021 študijného programu učiteľstvo v kombinácii, anglického jazyka a literatúry a animácie výtvarného umenia, ktorí spĺňajú podmienky na pripustenie k štátnej skúške, sú povinní poslať prihlášku poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení fakulty v termíne do 30. 6. 2020.

Rodný list k prihláške nie je potrebné priložiť.

Štátne skúšky sa budú konať od 14. 9. 2020.

  Vedúca študijného oddelenia