Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 6. 2020, minulý mesiac, aktualizované: 23. 6. 2020, predminulý týždeň

Prihlášku na opravné štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení fakulty v termíne do 30. 6. 2020.

Rodný list k prihláške už nie je potrebné priložiť.

Štátne skúšky sa budú konať v termíne od 17. 8. 2020.

Do 30. 6. 2020 je potrebné nahrať do EZP bakalársku alebo diplomovú prácu (ak ešte nebola odovzdaná alebo ak ju bolo potrebné prepracovať – bude obhajovaná v auguste). Práce sa na katedry neposielajú.

Rodný list k prihláške už nie je potrebné priložiť.

  Vedúca študijného oddelenia