Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 3. 2020, tento rok, aktualizované: 21. 4. 2020, tento rok

(presný dátum vašej skúšky nájdete v MAISe v máji 2020)

 

Dátum Miestnosť
1P1 1S1 1S2 2P1 2S1 3P1 3S1 4P1 4S1 5P1 Ateliér 3F2
11. 5.           Inf Mgr. PrM Inf EV Mgr. PrM UPV, EV UPV Mgr.    
12. 5.       NV Mgr.   M Mgr. PrM M AJ Mgr. PrM AJ, UPV UPV Mgr.    
13. 5. Bio Mgr. PrM Bio       SJ Mgr. PrM SJ AJ Mgr. PrM AJ, UPV UPV Mgr.    
14. 5. Bio Mgr. PrM Bio             PrM UPV UPV Mgr.    
15. 5. CH Mgr. PrM CH           PP Mgr. PrM PP,UPV UPV Mgr.    
18. 5.                     VU Bc. + Mgr.  
19. 5.           NJ Bc. + M PrM NJ   PrM SPV SPV Mgr.    
20. 5. Bio Bc. PrM Bio       SJ Bc. PrM SJ   PrM SPV SPV Mgr.    
21. 5. Bio Bc. PrM Bio       SJ Bc. PrM SJ AJ Bc. PrM AJ      
22. 5.               AJ Bc. PrM AJ,SPV SPV Mgr.  
25. 5.       NV Bc.   Inf Bc. PrM Inf AJ Bc. PrM AJ, EV EV Bc.    
26. 5. CH Bc. PrM CH       M Bc. PrM M AJ Bc. PrM AJ      
27. 5.                        
28. 5.                        
29. 5.                     PVU Mgr.  
1. 6.       EV Mgr. PrM EV Inf Mgr. PrM Inf PEP Bc. PrM PEP PEP Bc. PVU Mgr.  
2. 6. SJ Mgr. PrM SJ   AJ Mgr. PrM AJ NJ Mgr. PrM NJ PEP Bc. PrM PEP PEP Bc.   M Mgr.
3. 6.               PEP Bc. PrM PEP PEP Bc.    
4. 6. Bio Mgr. PrM Bio           SJ Mgr. PrM SJ      
5. 6. CH Mgr. PrM CH       NV Mgr.            
8. 6.               PEP Bc. PrM PEP PEP Bc. AVU Bc.  
9. 6.       SPV Bc. PrM SPV SPV Bc.   PEP Bc. PrM PEP PEP Bc.    
10. 6.       SPV Bc. PrM SPV SPV Bc.   PEP Bc. PrM PEP PEP Bc. AVU Bc.  
11. 6.               SPV Bc. PrM SPV SPV Bc.    
12. 6.                     AVU Bc.  
15. 6.           Inf Bc. PrM Inf AJ Bc. PrM AJ      
16. 6.           NV Bc.   AJ RŠ PrM AJ, EV EV Bc.   M Bc.
17. 6. Bio Bc. PrM Bio           SJ Bc. PrM SJ   VU Bc. + Mgr.  
18. 6. Bio Bc. PrM Bio           SJ Bc. PrM SJ      
19. 6. CH Bc. PrM CH       NJ Bc. PrM NJ          

Vysvetlivky:

PrM – prípravná miestnosť   Bc. – bakalárske skúšky
Mgr. – magisterské skúšky   Bc. + M – spojené bakalárske a magisterské skúšky

 

CH – chémia   VU – výtvarné umenie/výtvarná výchova
Bio – biológia   LJ – latinský jazyk
NJ – nemecký jazyk   H – história
SJ – slovenský jazyk   SPV – sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
AJ – anglický jazyk   PEP – predškolská a elementárna pedagogika
M – matematika   UPV – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Inf – Informatika   AVU – animácia výtvarného umenia
NV – náboženský výchova   PVU – pedagogika výtvarného umenia
EV – etická výchova    

 

Študenti kombinačných štúdií (napr. matematika – informatika) majú v prvom termíne skúšku z predmetu, z ktorého robili záverečnú prácu spolu s obhajobou práce. V druhom termíne majú skúšku z predmetu, z ktorého nerobili záverečnú prácu.