Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 1. 2020, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termín slávnostných promócií absolventov magisterského štúdia za AR 2019/2020

Pazmaneum TU v Trnave (budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava

Dátum Nácvik Promócie Stupeň štúdia Forma štúdia Študijný program
28. 2. 2020 9:00 10:00 magisterské externá predškolská pedagogika
28. 2. 2020 11:00 12:00 magisterské denná, externá SPV, UPV

Účasť absolventov na promóciách je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že sa absolvent nedostaví na nácvik v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Počet hostí je obmedzený na najviac štyroch hostí na jedného absolventa.

Na nácviku a promóciách je vyžadované spoločenské oblečenie.

Upozorňujeme na to, že v meste je problém s parkovaním.