Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 12. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

ŠS z predmetu TZVaV

Oznamujeme študentom, že štátna skúška z predmetu teoretické základy výchovy a vzdelávania sa bude konať v dňoch 20. a 21. 1. 2020.

Dátum ŠS bude zverejnený v systéme MAIS v mesiaci január.

  Vedúca študijného oddelenia