Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 11. 11. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o konaní ŠS z predmetu TZVaV

Vyzývame študentov na podanie prihlášok na termín štátnych skúšok z predmetu teoretické základy výchovy a vzdelávania.

Riadny termín pre študentov externého štúdia AJaL, 4. rok štúdia a opravný termín pre AVU a učiteľstvá v kombinácii.

Na základe počtu prihlásených študentov na riadny/opravný termín na ŠS z TZVaV stanoví vedenie PdF termín konania ŠS v mesiaci január alebo február 2020.

Prihlášku sú študenti povinní poslať poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení PdF v termíne do 30. 11. 2019.

Rodný list k prihláške nie je potrebné priložiť.

Presný termín ŠS bude oznámený do 13. 12. 2019.

Ďalší riadny/opravný termín bude stanovený na august 2020.