Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 11. 11. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Odovzdávanie diplomových prác (externé štúdium)

Milí študenti končiacich ročníkov externej formy Mgr. štúdia,

oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2019/2020 sa diplomové práce budú odovzdávať podľa schváleného harmonogramu na prislúchajúci sekretariát katedry.

 

6. 12. 2019

Magisterské štúdium externá forma

Odovzdať:

  • 1 ks vytlačenej diplomovej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou.

Prílohy, zoskupené v (dvoch) euroobaloch:

  • 2 ks CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale,
  • 2 ks podpísaný analytický list,
  • 1 ks podpísaná licenčná zmluva,
  • 1 ks test originality.

 

Upozorňujeme na to, že kontrola originality práce môže trvať až tri dni a preto odporúčame, aby ste práce do systému EZP nahrali v dostatočnom predstihu.

Prihlášky na obhajobu diplomovej práce a prihlášky na štátne skúšky sa odovzdávajú na študijné oddelenie 2. poschodie PdF TU v Trnave.

Externé Mgr. štúdium do 6. 12. 2019 – Mgr. Krajčovičová č. dv. 331b

Dňa 6. 12. 2019 sa zároveň odovzdávajú prihlášky a to v čase úradných hodín. Môžete ich zaslať aj poštou.

Titulný list záverečnej obsahuje názov študijného odboru. Pozor, 1. 9. 2019 nastala zmena a študijným odborom pre našu fakultu je: učiteľstvo a pedagogické vedy.