Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 23. 10. 2019, minulý rok

Vedenie PdF TU v Trnave rozhodlo o priznaní motivačného odborového štipendia pre vybrané študijné programy – podľa metodiky ministerstva školstva. Finančné prostriedky pridelené v zmysle dotačnej zmluvy budú prerozdelené študentom denného štúdia študujúcim vo vybraných študijných programoch: Ch, B, I a M v kombináciách ako prospechové štipendium a to podľa skupín aprobácií a váženého študijného priemeru.

 

Rozdelenie prospechového štipendia – vybrané ŠO

1. skupina Bc. Mgr. Spolu
A. prírodovedné 1,15 4 4 8
B. kombinácia 1,15 1 5 6
2. skupina Bc. Mgr. Spolu
A. prírodovedné 1,16 – 1,25 3 4 7
B. kombinácia 1,16 – 1,25      
3. skupina Bc. Mgr. Spolu
A. prírodovedné 1,26 – 1,32 1 4 5
A. prírodovedné 1,33   1 1
B. kombinácia 1,26 – 1,32 2 5 7
A. B – CH, M, I; M – CH, I
B. B – Vu, Nj, Ev; M – Nv, Aj, Nj; I – Sj, Aj, Nj; B – Sj; CH – Aj

 

Dotácia bude poskytnutá tak, aby bolo možné 15 % študentov z počtu 234 poskytnúť v roku 2019 štipendium v priemernej výške 1 000 €.