Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 9. 2019, minulý rok

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za akademický rok 2018/2019, ktorí ukončili štúdium v auguste 2019 – na základe rozhodnutia vedenia fakulty promócie sa budú konať dňa 14. 10. 2019. v aule Pazmaneum, Univerzitné nám. č. 1, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave.

Počet hostí je obmedzený, bude spresnený podľa počtu prihlásených absolventov.

Účasť alebo neúčasť na promócii je treba potvrdiť e‑mailom do 25. 9. 2019:

adresa elektronickej pošty ostatné kombinácie učiteľstvo akademických predmetov (okrem Aj – Ev, Aj – Ch, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu)
adresa elektronickej pošty externé štúdium SPV, PEP, denné AjL a kombinácie anglického jazyka s Ev, Ch, I, Nj a Vu
adresa elektronickej pošty denné štúdium PEP, AVU
adresa elektronickej pošty magisterské štúdium (okrem Mgr. SPV denná forma)

Presný rozpis s časmi bude stanovený podľa počtu prihlásených absolventov Bc. a Mgr. štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 27. 9. 2019.

Pre prihlásených absolventov (e‑mailom) budú promócie záväzné a neprihlásení absolventi sa po termíne 27. 9. 2019 nemôžu spätne prihlásiť a byť promovaní.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na PdF od 15. 10. 2019 v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

  Vedúca študijného oddelenia