Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 23. 8. 2019, minulý rok, aktualizované: 24. 8. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Dôležité informácie k rozvrhu denných študentov 1. a 3. ročníka predškolskej a elementárnej pedagogiky (Bc.) a študentov 1. ročníka učiteľstva pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a 2. ročníka predškolskej pedagogiky (Mgr.)

 

Platí pre študentov denného štúdia.

 

Prednášky pre 1. ročník predškolskej a elementárnej pedagogiky (Bc.) z predmetu teória predškolského vzdelávania budú realizované blokovo dňa 18. 9. 2019 a 20. 9. 2019 v Aule PdF TU na prízemí takto:

  • v čase 9:00 – 12:00 pre všetkých študentov, ktorých PSČ trvalého bydliska sa nezačína deviatkou (ale napr. nulou, osmičkou alebo inak ako deviatkou).
  • v čase 12:30 – 15:30 pre všetkých študentov, ktorých PSČ trvalého bydliska sa začína deviatkou.

Semináre k predmetu sú zaradené v rozvrhu a budú realizované počas trvania semestra.

 

Prednášky pre študentov 3. ročníka predškolskej a elementárnej pedagogiky (Bc.) z predmetu školská politika a administratíva budú realizované blokovo dňa 16. 9. 2019 a 17. 9. 2019 v čase 9:00 – 12:15 v Aule PdF TU na prízemí.

 

Prednášky pre študentov 1. ročníka učiteľstva pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a študentov 2. ročníka predškolskej pedagogiky (Mgr.) z predmetu teória primárneho vzdelávania budú realizované blokovo dňa 16. 9. 2019 a 17. 9. 2019 v čase 12:45 – 16:30 v Aule PdF TU na prízemí.


V prípade otázok môžete kontaktovať vyučujúceho týchto predmetov prof. PhDr. Branislava Pupalu, CSc. na adrese adresa elektronickej pošty.