Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 7. 2019, minulý rok

Oznamujeme študentom, že do sekcie Študijné informácie – Informácie o štátnych skúškach Katedry pedagogických štúdií pribudli okruhy štátnicových otázok novej akreditácie na predmet teoretické základy výchovy a vzdelávania pre učiteľské študijné programy.

Študenti, ktorí absolvujú štátnu skúšku podľa starej akreditácie, majú možnosť výberu tematických okruhov štátnicových otázok (t. j. či chcú byť preskúšaní podľa starých alebo nových okruhov otázok).