Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 5. 2019, minulý rok

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa slávnostné promócie budú konať dňa 25. 6. 2019 v aule Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, Paulínska 16, Trnava.

Počet hostí je neobmedzený.

Účasť na promóciách je pre prihlásených absolventov povinná.

Neúčasť je potrebné ospravedlniť e‑mailom na Viera Krajčovičová adresa elektronickej pošty.

Presný rozpis (s časmi) bude stanovený podľa počtu absolventov magisterského štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 12. 6. 2019.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na Pedagogickej fakulte od 26. 6. 2019 v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

  Vedúca študijného oddelenia