Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 2. 2019, minulý rok

Vážení študenti,

v súlade s ikonavyhláškou rektora TU č. 3/2004 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 321,66 kB (314,12 KiB), 5. 3. 2020 sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu študenta objednáva a uhrádza v priebehu letného semestra. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých študentov, ktorí budú pokračovať v štúdiu v AR 2019/2020. Bez vopred uhradenej prolongačnej známky nie je možný zápis do vyššieho ročníka. Stredisko čipových kariet odporúča študentom, aby si včas uhradili svoju prolongačnú známku a vyhli sa tak problémom pri zápise na nový akademický rok. Podrobné informácie o spôsobe úhrady prolongačnej známky nájdete na stránke Strediska čipových kariet v karte Prolongácia preukazu študenta. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Všetky údaje o prolongácii boli doručené každému študentovi do univerzitnej 
e‑mailovej schránky. Známku treba uhradiť čo najskôr!

Pre denných študentov jestvuje známka ISIC alebo známka NOISIC. Jednu z nich si treba vybrať. Známka NOISIC sa dá uhradiť iba do 31. 3. 2019, stojí 2,50 € a po tomto termíne sa už nedá získať! Platí iba na zľavy na dopravu. Známka ISIC stojí 10 € a treba ju uhradiť do 30. 6. 2019. Platí na zľavy na dopravu, aj na zľavy poskytované združením CKM SYTS.

Známka pre externých študentov je známka EXTERNISTA, stojí 1 € a takisto ju treba uhradiť do 30. 6. 2019.

Po termíne sú platby za známky ISIC a EXTERNISTA zvýšené0,50 €.

obrázok

 


Zdroj: Prolongácia študentských preukazov na AR 2019/20 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)