Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Bc.
Študijný program: Učiteľstvo náboženskej výchovy kombinácií
Forma štúdia: Denná
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. (FM prof.)
Ponuka predmetov Typ predmetu Profilový predmet (áno/nie) Prerekvizity a korekvizity Ročník Semester Kredity Prednášky / týždeň Semináre / týždeň Cvičenia, laboratórne práce / týždeň Prax, stáž / týždeň Exkurzia, terénne praktikum / týždeň Kontaktná výučba spolu / semester Nekontaktná výučba / semester Metóda vzdelávania Zabezpečuje Kontakt Prepojenie na CRZ Miesto uskutočňovania predmetu
Úvod do filozofie 1 P áno žiadne 1 ZS 2 1 1       24 26 kombinovaná prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD., doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. ladislav.csontos@truni.sk, miroslav.karaba@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8737, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8118 TU v Trnave
Starý zákon 1 P áno  žiadne 1 ZS 2 1 1       24 26 kombinovaná ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. lucia.hidveghyova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8874 TU v Trnave
Základy kresťanskej spirituality 1 P áno žiadne 1 ZS 2 1         12 38 kombinovaná prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th. milos.lichner@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8855 TU v Trnave
Nový zákon 1 P áno žiadne 1 ZS 3   2       24 51 kombinovaná doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD. jozef.tino@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8455 TU v Trnave
Úvod do štúdia teológie 1 P áno žiadne 1 ZS 2 1         12 38 kombinovaná prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. gloria.braunsteiner@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8383 TU v Trnave
  PV  áno žiadne 1 ZS 2       1   12 38 kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 1 ZS           13 4 4 0 1 0 108 217          
Základy kresťanskej spirituality 2 P  áno  žiadne 1 LS 2 1         12 38 kombinovaná prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th. milos.lichner@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8855 TU v Trnave
Nový zákon 2 P áno žiadne 1 LS 3   2       24 51 kombinovaná doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD. jozef.tino@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8455 TU v Trnave
Starý zákon 2 P  áno  žiadne 1 LS 3 1 1       24 51 kombinovaná ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. lucia.hidveghyova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8874 TU v Trnave
Úvod do filozofie 2 P áno žiadne 1 LS 3 1 1       24 51 kombinovaná prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD., doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. ladislav.csontos@truni.sk, miroslav.karaba@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8737, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8118 TU v Trnave
Úvod do štúdia teológie 2 P áno žiadne 1 LS 2 1         12 38 kombinovaná prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. gloria.braunsteiner@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8383 TU v Trnave  
SPOLU 1 LS           13 4 4 0 0 0 96 229          
Teória náboženskej výchovy 1 P  áno žiadne 2 ZS 2 1 1       24 26 kombinovaná ThLic. Marek Heczei, PhD. marek.heczei@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22775 TU v Trnave
Starý zákon 3 P áno žiadne 2 ZS 2 1 1       24 26 kombinovaná ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. lucia.hidveghyova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8874 TU v Trnave
Dogmatická teológia 1 P áno žiadne 2 ZS 2 1         12 38 kombinovaná prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th., doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. milos.lichner@truni.sk, andrej.filipek@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8855, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8780 TU v Trnave  
Nový zákon 3 P  áno  žiadne 2 ZS 2   1       12 38 kombinovaná doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD. jozef.tino@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8455 TU v Trnave
  PV nie žiadne 2 ZS 4 4         48 52 kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 2 ZS           12 7 3 0 0 0 120 180          
Dogmatická teológia 2 P  áno  žiadne 2 LS 2 1         12 38 kombinovaná prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th., doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. milos.lichner@truni.sk, andrej.filipek@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8855, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8780 TU v Trnave
Starý zákon 4 P áno žiadne 2 LS 3 2         24 51 kombinovaná ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. lucia.hidveghyova@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8874 TU v Trnave  
Teória náboženskej výchovy 2 P áno žiadne 2 LS 3 2 1       36 39 kombinovaná ThLic. Marek Heczei, PhD. marek.heczei@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22775 TU v Trnave
  PV nie žiadne 2 LS 4 2         24 76 kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 2 LS           12 7 1 0 0 0 96 204          
Dogmatická teológia 3 P áno žiadne 3 ZS 2 1         12 38 kombinovaná prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th. milos.lichner@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8855 TU v Trnave
Teória náboženskej výchovy 3 P áno žiadne 3 ZS 3   2       24 51 kombinovaná ThLic. Marek Heczei, PhD. marek.heczei@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22775 TU v Trnave
Morálna teológia 1 P áno žiadne 3 LS 2 2         24 26 kombinovaná ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. milan.urbancok@truni.sk, andrej.filipek@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8925, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8780 TU v Trnave
  PV nie žiadne 3 ZS 2 1         12 38 kombinovaná       TU v Trnave
SPOLU 3 ZS           9 4 2 0 0 0 72 153          
Morálna teológia 2 P áno žiadne 3 LS 2 1         12 38 kombinovaná ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. milan.urbancok@truni.sk, andrej.filipek@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8925, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8780 TU v Trnave
Teória náboženskej výchovy 4 P áno žiadne 3 LS 2 2         24 26 kombinovaná ThLic. Marek Heczei, PhD. marek.heczei@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22775 TU v Trnave
Dogmatická teológia 4 P áno žiadne 3 LS 1 1         12 13 kombinovaná prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th. milos.lichner@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8855 TU v Trnave
SPOLU 3 LS           5 4 0 0 0 0 48 77          
SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)           52 23 14 0 0 0 444 856          
SPOLU POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY (PV)           12 7 0 0 1 0 96 204          
SPOLU POVINNÉ PREDMETY a POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (P+PV)           64 30 14 0 1 0 540 1060          
Ponuka povinne voliteľných predmetov  
Kresťanská spiritualita 1 PV nie žiadne    LS 2 1         12 38 kombinovaná prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th. milos.lichner@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8855 TU v Trnave
Duchovné cvičenia 1 PV nie žiadne    ZS 2       1   12 38 kombinovaná Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D vlastimil.dufka@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8875 TU v Trnave
Duchovné cvičenia 2 PV nie  žiadne   ZS 2       1   12 38 kombinovaná Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D vlastimil.dufka@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8875 TU v Trnave
Duchovné cvičenia 3 PV nie žiadne    ZS 2       1   12 38 kombinovaná Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D vlastimil.dufka@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8875 TU v Trnave
Nový zákon 4 PV nie žiadne   LS 2   2       24 26 kombinovaná doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD. jozef.tino@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8455 TU v Trnave
Fundamentálna teológia 1 PV nie  žiadne    ZS 4 2         24 76 kombinovaná M.A. Martin Šebo, D.Th. martin.sebo@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30157 TU v Trnave
Fundamentálna teológia 2 PV nie  žiadne    LS 4 2         24 76 kombinovaná M.A. Martin Šebo, D.Th. martin.sebo@truni.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30157 TU v Trnave
Minimálny počet kreditov,ktoré musí študent získať za povinné predmety (P)   52
Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 12
Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie   64