Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Webové stránky našej fakulty dodržujú spoločný vzhľad s univerzitnými webovými stránkami, pričom farebnosť dizajnu webových stránok fakulty je upravená do zelena, pretože oficiálnou farbou Pedagogickej fakulty je zelená farba.

Ďalšie špecifiká

Na odlíšenie typov dokumentov, ktoré ponúkame na prevzatie na fakultných stránkach používame grafické ikony: obrázok, obrázok, obrázok… Ich použitie je v súlade s informáciami uvedenými v nasledujúcich informačných zdrojoch (publikovaných v anglickom jazyku):

Dostupnosť externých súborov na prevzatie je kontrolovaná v pravidelných časových intervaloch. Externé súbory na prevzatie nie sú umiestnené na serveri Pedagogickej fakulty. Sú odlíšené ikonou obrázok uvedenou za odkazom na prevzatie súboru a prípadnými informáciami o ňom.

V prípade, že súbor na prevzatie je dostupný, je ikona pred odkazom na prevzatie farebná a za odkazom na prevzatie sú obvykle uvedené doplňujúce informácie o súbore (dátum poslednej úpravy a veľkosť) – táto vlastnosť však môže byť individuálne pre každý súbor vypnutá alebo server, z ktorého súbor pochádza nemusí poskytovať žiadne/správne informácie o ňom.

V prípade, že je niektorý súbor dočasne (alebo trvalo) nedostupný, je ikona pred odkazom na prevzatie prevedená do odtieňov šedej a za odkazom na prevzatie nie sú uvedené žiadne informácie o súbore. Ak zaznamenáte, že niektorý súbor na prevzatie zverejnený alebo odkazovaný prostredníctvom našich stánok je dlhodobo nedostupný (dlhšie než päť pracovných dní), prosíme o oznámenie tejto skutočnosti správcom webového obsahu. Ďakujeme.