Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 2. 2016, pred niekoľkými rokmi

obrázok

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave aktívne spolupracuje na príprave kvalitných učiteľov s Anglicko­‑slovenskou bilingválnou školou v Trnave (BESST – http://besst.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Bilingválne prostredie školy poskytuje zaujímavý priestor na realizáciu praxí zahraničných študentov Trnavskej univerzity v Trnave, ktorí tak v slovenskom prostredí získavajú neoceniteľnú a zaujímavú skúsenosť s kvalitným vzdelávaním pod vedením profesionálnych učiteľov Školy Besst a zároveň vedecko­‑pedagogických pracovníkov univerzity.