Skočiť na hlavný obsah

Oznam k zápisom do vyššieho ročníka

do 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia,
do 2. a 3. ročníka magisterského štúdia,
do 2. až 4. ročníka doktorandského štúdia,
v dennej a externej forme štúdia

na akademický rok 2024/2025.

 

Do 15. 7. 2024 je potrebné poslať poštou na študijné oddelenie PdF, Priemyselná, 918 43  Trnava:

  • Vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo v sekcii Dokumenty) na nový AR 2024/2025.
  • Výpis výsledkov štúdia za ukončený AR 2023/2024, výpis je potrebné podpísať.
  • Kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky na AR 2024/2025.

 

Vedúca študijného oddelenia