Skočiť na hlavný obsah

Promócie absolventov magisterského štúdia za akademický rok 2022/2023

ktorí ukončili štúdium v januári a februári 2023 sa budú konať

dňa 10. marca 2023

v aule Pazmaneum TU v Trnave (budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava.

Neúčasť na promócii je treba potvrdiť do 3. 3. 2023

na mail viera.krajcovicova [at] truni.sk

Pre prihlásených absolventov budú promócie záväzné. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia promócii si môžu diplom prevziať od 11. 3. 2023 v čase od 9:00 do 11:00 hod. u študijnej referentky.


Termín slávnostných promócií

dátum nácvik promócie štúdium forma študijný program
10. 3. 2023 8:30 9:30 magisterské externá UPV, SPV, PP

Účasť absolventov na promóciách je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že absolvent nepríde v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Počet hostí je obmedzený max. 4 hostia na 1 absolventa.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.