Skočiť na hlavný obsah

Pozvánky na obhajoby dizertačných prác / Invitations to dissertation defences

obrázok

Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

Jomon Jose
Trnava 18. 5. 2022

Pozvánka / Invitation

 

•     •
  Vážená komisia / Dear Committee members  
  Vážený doktorand / Dear PhD. student  
•     •

 

 

 

 

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe školská pedagogika, ktorá sa bude konať dňa 7. 6. 2022 v miestnosti zasadačka dekana Pedagogickej fakulty TU na druhom poschodí, Priemyselná 4, Trnava.

 

We invite you to a meeting concerning the defence of the dissertation thesis in the study program school pedagogy, which will take place on June 7, 2022 in the meeting room of the Dean of the Faculty of Education TU on the second floor, Priemyselná 4, Trnava, Slovakia.

 

Jomon Jose o 10.00 hod. / at 10.00 a.m.

 

Predseda komisie / Chair of the Committee: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

 

Školiteľ / Supervisor: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

 

Členovia / Members: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (pripojený online – online connected)
  prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
  doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
  prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. (nehlasuje – does not vote)

 

Oponenti / Opponents: Prakash C. Bhattarai, PhD., associate professor
  Dr. D. Litt Frances Vaidya, associate professor
  prof. doc. ThLic. Miloš Lichner, Sj, D.Th.

 

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
dekanka fakulty

Mgr. Katarína Mikulovičová
Trnava 20. 5. 2022

Pozvánka

 

•     •
  Vážená komisia  
  Vážený doktorand  
•     •

 

 

 

 

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra, ktorá sa bude konať dňa 20. 6. 2022 v miestnosti zasadačka dekana Pedagogickej fakulty TU na druhom poschodí, Priemyselná 4, Trnava.

 

Mgr. Katarína Mikulovičová o 10.00 hod.

 

Predseda komisie: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

 

Školiteľ: Mgr. Pavel Matejovič, PhD.

 

Členovia: prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
  prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
  PhDr. Eduard Burget, Ph.D.
  doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
  Mgr. Pavel Matejovič, PhD. (nehlasuje)

 

Oponenti: prof. PaedDr. René Bílik, CSc
  prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
  PhDr. Eduard Burget, Ph.D.

 

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
dekanka fakulty