Skočiť na hlavný obsah

Oznam pre študentov končiacich ročníkov – jednoodborové štúdium v magisterskom stupni, študijné programy PVU, UPV, PP, SPV, AJL, AJAK

Vážení študenti/študentky,

podľa harmonogramu sú pre Vás do konca letného semestra pripravené tri termíny záverečných štátnych skúšok, ktoré sa budú konať prezenčne.

Ak spĺňate podmienky a chcete sa štátnic zúčastniť, môžete sa prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch. Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP a neodovzdáva sa v tlačenej forme. Na sekretariát katedry, po nahratí práce do EZP odovzdáte analytický list, licenčnú zmluvu, protokol o kontrole originality, vytlačený po časť „PLAIN text dokumentu na kontrolu.“ Doklady je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát katedry.

termín ŠS nahratie diplomovej práce do EZP* doručenie prihlášky na študijné oddelenie štátna skúška bude v týždni
1. do 22. 4. 2024 do 22. 4. 2024 od 15. 5. do 27. 5. 2024
2.   do 31. 5. 2024 od 19. 6. do 28. 6. 2024
3. do 30. 6. 2024 do 30. 6. 2024 od 16. 8. do 23. 8. 2024

* EZP = evidencia záverečných prác – informácie nájdete na https://pdf.truni.sk/evidencia-zaverecnych-prac

Termín ŠS si môžete zvoliť individuálne. Termín ŠS, ktorý si zvolíte ako prvý, bude Vaším prvým termínom.

Prihláška na ŠS pre študentov v Mgr. stupni štúdia.

Študijná referentka – Mgr. Viera Krajčovičová