Skočiť na hlavný obsah

2. kolo prijímacieho konania na DPŠ v akademickom roku 2022/23

« Doplňujúce pedagogické štúdium


Pedagogická fakulta ponúka uchádzačom možnosť prihlásiť sa na doplňujúce pedagogické štúdium v rámci 2. kola prijímacieho konania. Uchádzačov prijímame pre:

  • Základný modul DPŠ
  • Rozširujúci modul DPŠ pre učiteľa
  • Rozširujúci modul DPŠ pre vychovávateľa
  • Rozširujúci modul DPŠ pre asistenta pedagóga

Termín podania prihlášky na štúdium je do 31. 1. 2023.

Prihlášku na DPŠ nájdete v článku: Prijatie na doplňujúce pedagogické štúdium

V prípade otázok kontaktujte koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia:

doc. Dana Masaryková, PhD.
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
dana.masarykova [at] truni.sk