Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 10. 2018, predminulý rok

Nezávislá dobrovoľnícka organizácia Okénko, ktorá sídli v Londýne a prevádzkuje českú a slovenskú školu pre bilingválne deti žijúce v Londýne a okolí, vyučujeme podľa rámcovej dohody Ministerstva školstva pre základné stupne – v súčasnosti prvé dva ročníky základnej školy v českej sekcii a prvý ročník v slovenskej sekcii. Táto rámcová dohoda bola upravená pre potreby škôl v zahraničí na výučbu českého a slovenského jazyka a prvouky v prvých štyroch ročníkoch a následne dejepisu a vlastivedy od štvrtého ročníka. Naša organizácia je školou registrovanou na Ambasáde v Londýne, spolupracujúcou školou spolku Českých škôl bez hraníc a školou podporovanou Ministerstvom zahraničia aj Ministerstvom školstva.

V súčasnosti hľadáme študentov (najlepšie posledných ročníkov), ktorí by u nás absolvovali päťmesačnú stáž – buď od februára 2019 do júna 2019, alebo od septembra 2019 do februára 2020. Potrebujeme študentov učiteľstva pre základné školy, najlepšie pre prvý stupeň a učiteľstvo pre materské školy (u nás prebieha vyučovanie pre deti od 18 mesiacov).

Náplň stáže:
Administratívno­‑organizačná činnosť: Napríklad vytváranie elektronickej databázy žiakov, pomoc pri archivovaní, kopírovaní, korešpondencie, vytváranie zoznamov účastníkov pre rôzne akcie a workshopy, plánovanie špeciálnych akcií a workshopov, spolupráca na tvorbe výukových listov, komunikácia v angličtine s miestnymi organizáciami, príprava propagačných materiálov, pozvánok a pod.
Špecifická náplň práce pre učiteľov: Príprava a podpora výučby v školských a predškolských skupinách vrátane plánovania osnov, plánovanie individuálnych hodín, výskum a príprava materiálov na jednotlivé hodiny a po práci doma. Asistencia či výučba na hodinách.
Špecifická náplň práce pre logopédov: Stážisti budú v našej škole vykonávať pozíciu školského logopéda. Náplňou práce bude počiatočná skúška reči u žiakov školy, individuálna podpora žiakov so špecifickými potrebami a tiež kolektívna logopédia pre rôzne vekové skupiny s gymnastikou rozprávania a logopedickými cvičeniami. Stážista alebo stážistka budú úzko spolupracovať s učiteľmi a rodičmi. Súčasťou práce bude vytvoriť logopedické knižnice a zároveň spolupráca na osnovách pre jednotlivé triedy a žiakov.

 

Viac informácií o Okénku nájdete na www.​okenko.​co.​uk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Záujemcovia, prosím, posielajte životopis a motivačný list na adresu adresa elektronickej pošty.