Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 5. 2020, tento rok

obrázok

 

Napriek súčasnej situácii ovplyvnenej pandémiou COVID­‑19, Pedagogická fakulta TU v Trnave chce svojim študentom ponúknuť možnosť absolvovať v akademickom roku 2020/2021 stáž alebo štúdium v zahraničí. Podmienky stáže a štúdia v zahraničí budú rešpektovať nariadenia a usmernenia v rámci programu Erasmus+ a budú korešpondovať s odporúčaniami vlády a hlavného hygienika SR.

 

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! Výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2020/2021

 

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž v zahraničí.

Kritériá výberu:

 • uchádzač musí byť občanom SR alebo musí mať v krajine trvalé bydlisko, alebo mu musí byť priznané, že je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca;
 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

  
Viac informácií o programe nájdete na stránke: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
 

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) ako aj čerstvý absolvent (do 1 roka od ukončenia štúdia);
 • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od 2 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Spolu s ikonaprihláškami 17,23 kB (16,83 KiB), 13. 5. 2020 je potrebné zaslať aj vyplnené tlačivo ikonaÚdaje o študentovi 27,75 kB (27,10 KiB), 7. 11. 2019, tlačivo ikonaBankové údaje 28,05 kB (27,40 KiB), 13. 5. 2020, motivačný list, akceptačný list, krátky životopis (CV) a výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISu).

 


Absolvuj štúdium v zahraničí! 
Výzva na mobility pre študentov na LS akademický rok 2020/2021

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít, ich zoznam je zverejnený na stránke:

  
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
 

Kritériá výberu:

 • uchádzač musí byť občanom SR alebo musí mať v krajine trvalé bydlisko, alebo mu musí byť priznané, že je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca;
 • uchádzač je študentom denného alebo externého štúdia na Pedagogickej fakulte TU v Trnave;
 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

  
Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
 

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

 • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.)
 • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov; sledujte obsahovú zhodu s predmetmi, ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Spolu s ikonaprihláškami 17,23 kB (16,83 KiB), 13. 5. 2020 je potrebné zaslať aj vyplnené tlačivo ikonaÚdaje o študentovi 27,75 kB (27,10 KiB), 7. 11. 2019 a tlačivo ikonaBankové údaje 28,05 kB (27,40 KiB), 13. 5. 2020, ktoré sú pripojené k výzve.

 

Prihlášky spolu s prílohami je možné zaslať elektronicky do 29. 5. 2020 
p. Zuzane Jakubovskej na e‑mail: adresa elektronickej pošty.
 
  
Na získanie ďalších informácií kontaktujte 
Dr. Masarykovú, tel.: 0907 898 446, e‑mail: adresa elektronickej pošty.

 


Prílohy