Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 4. 2020, predminulý rok

Vážení absolventi, milí doktorandi,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA, ktoré umožňuje šesť­‑ až deväťmesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske štúdium, resp. byť študentmi doktorandského štúdia.

Podrobné kritériá, on‑line prihlášku a detailné inštrukcie nájdete na webovej stránke: http://www.​fulbright.​sk/​fulbrightove­‑stipendia/​fulbrightovo­‑stipendium­‑pre­‑postgradualne­‑studium otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Uzávierka podávania prihlášok na akademický rok 2021/2022 je 30. júna 2020.