Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 21. 1. 2020, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Akcia Rakúsko – Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Akcie pre diplomantov.
  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov.
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2020 môžu uchádzať uchádzači z humanitných odborov a umenia).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2020
  • Výber štipendistov: máj

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú na naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2020
  • Schvaľovanie projektov: máj

Podrobnosti o programe môžete nájsť na stránke www.​aktion.​saia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), pričom v prípade záujmu môžete využiť aj konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.​saia.​sk/​sk/​pages/​kontakty/​pracoviska­‑saia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).


www.​saia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) www.​stipendia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) www.​aktion.​saia.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)