Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 5. 2018, pred štyrmi rokmi

Místo stáže

Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie

Informace o organizaci

Stonožka je dobrovolnická organizace registrovaná na Velvyslanectví České republiky v Londýně, podporovaná Ministerstvem zahraničí i Ministerstvem školství ČR a spolupracující s Českou školou bez hranic, která nabízí rodinám z Bristolu a okolí podporu při vzdělání dětí v českém nebo slovenském jazyce. Kromě sobotní školy a školky Czech & Slovak School Bristol pro děti od 3 let pravidelně organizuje skupinku pro rodiče s malými dětmi, provozuje Česko­‑slovenskou knihovnu a pořádá mnoho dalších kulturních, vzdělávacích či zábavných akcí nejen pro česko­‑slovenskou komunitu.

Kontakt

Mgr. Veronika Dvořáčková, adresa elektronickej pošty

Doba pobytu

 • Min. 2 měsíce, případně 1 nebo 2 semestry.

Popis práce

 • Příprava a podpora výuky ve školních a předškolních skupinách včetně plánování osnov, lekcí, příprava materiálů.
 • Příprava, organizace a účast na akcích pořádaných naší organizací.
 • Administrativně­‑organizační činnost.

Požadavky

 • Kladný vztah k dětem a zájem podílet se na chodu naší organizace.
 • Studium Učitelství slovenštiny jako cizího jazyka, Učitelství pro základní školy (ideálně první stupeň) či Učitelství pro mateřské školy, Logopedie nebo dalších příbuzných oborů (např. Slovenského jazyka), ale budeme rádi za každého, kdo má zájem o práci s dětmi a má kladný vztah ke slovenské kultuře.

Počet stážistů

 • 2.

Doplňující informace

obrázokobrázokobrázokobrázok

Czech and Slovak Community Organisation

Stáž pro studenty

Organizace Stonožka provozující Czech & Slovak School Bristol ve Velké Británii nabízí v rámci programu Erasmus+ stáž studentům Učitelství slovenštiny jako cizího jazyka, Učitelství pro základní školy (ideálně první stupeň) či Učitelství pro mateřské školy, Logopedie a dalších příbuzných oborů (např. Slovenského jazyka), ale také všem, kteří mají zájem o práci s dětmi a mají kladný vztah ke slovenské kultuře.

Práce pro naši organizaci zahrnuje:

 • Přípravu a podporu výuky ve školních a předškolních skupinách včetně plánování osnov, plánování individuálních lekcí, výzkum a přípravu materiálu pro jednotlivé hodiny a pro práci doma. Asistenci či výuku v lekcích.
 • Přípravu, organizaci a účast na akcích pořádaných naší organizací – Mikuláš, Velikonoce, Dětský den, výlety, Čteme dětem…
 • Administrativně­‑organizační činnost, jako například výpomoc při archivování, kopírování, korespondenci, vytváření seznamů účastníků pro různé akce, dále pak plánování speciálních akcí, spolupráci na tvorbě výukových listů, komunikaci v angličtině s místními organizacemi, přípravu propagačních materiálů, pozvánek apod.
 • Možnost lektorování vlastního workshopu dle dovedností konkrétního stážisty.

Co můžeme nabídnout:

 • Praxi v práci s bilingvními dětmi od nejmenších po teenagery.
 • Získání zkušeností s chodem dobrovolnické organizace, organizováním a propagací akcí.
 • Možnost uplatnění vlastních nápadů na kulturní či vzdělávací aktivity.
 • Možnost náslechů v anglických školách, porovnávání slovenského a anglického vzdělávacího systému.
 • Získání kontaktů ve slovenských školách v UK.
 • Možnost účasti na anglických komunitních kurzech.
 • Možnost spolupráce s Department of Russian, University of Bristol, kde se vyučuje slovenština i čeština.
 • Uplatnění angličtiny (stačí základní znalost) a život v multikulturním studentském městě, kde se stále něco děje.

Stonožka

Stonožka byla založena v lednu 2014 v Bristolu ve Velké Británii. Postupně se z malé skupinky přátel stala dobrovolnická organizace, která nabízí rodinám v Bristolu a okolí podporu při vzdělání dětí v českém nebo slovenském jazyce. Kromě aktivit usilujících o uchování českého či slovenského kulturního dědictví u dětí z českých, slovenských či bilingvních rodin Stonožka pořádá akce, na kterých seznamuje s českou a slovenskou kulturou i jiné místní komunity. Stonožka se také podílí na řadě místních komunitních projektů.

Mezi dlouhodobé projekty Stonožky patří vedení české a slovenské školy Czech & Slovak School Bristol, která dětem od tří let nabízí vzdělání v oblasti českého (slovenského) jazyka a českých (slovenských) reálií.

Na organizaci všech aktivit se podílí dobrovolnický tým vyškolených pedagogických pracovníků a v nemalé míře také dobrovolníci z řad členů.

Kromě spolupráce s místními komunitními a vzdělávacími organizacemi Stonožka spolupracuje také s Českou školou bez hranic a dalšími českými školami v UK. Činnost Stonožky podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Pravidelné aktivity

Malá Stonožka 
páteční skupinka pro předškolní děti s rodiči

Czech & Slovak School Bristol 
sobotní škola vyučující dle Školského vzdelávacieho programu

Čteme dětem 
Sobotní aktivity pro děti nad českými a slovenskými knihami dostupnými z Česko-slovenské knihovny Stonožky

Nepravidelné akce

Noc s Andersenem, Dětský karneval, Mikuláš, Drakiáda, Velikonoce, divadelní a filmová představení, výlety.

www.​stonozka.​co.​uk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) adresa elektronickej pošty
www.​facebook.​com/​stonozka.​bristol otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Škola a školka

obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok

Malá stonožka

obrázok obrázok

Z dalších akcí

obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok

Bristol

“The best city to live in Britain is Bristol. It has everything: great shopping, buzzing social scene and glorious scenery.”
—The Times

obrázok 
 

obrázokobrázok 
Bristol Cathedral

obrázok 
Bristolský přístav

obrázok 
Bristol International Balloon Fiesta

obrázok