Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 8. 12. 2017, pred piatimi rokmi

Prípravné stáže na úspešné 
štúdium vo francúzštine

 

Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny? 
Budete študovať po francúzsky? Pripravte sa!

 

Naše stáže sú zamerané najmä na:

  • písanie akademických textov, 
    argumentácia, syntéza, úvaha,
  • príprava ústnej prezentácie,
  • porozumenie prednášky,
  • písanie poznámok.

  
8. a 15. decembra, 12. a 19. januára, 12:30 – 17:30 
80 €, 12 vyučovacích jednotiek × 45 min. 
 

Zápis

www.​institutfrancais.​sk 
adresa elektronickej pošty 
02/59347762

 

obrázok