Skočiť na hlavný obsah

Pracovníci

Vedúci katedry
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. (VUPCH)

Zástupca vedúceho katedry
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)

Tajomník katedry
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)

Sekretariát
Silvia Mrvová

Aktuálny zoznam študijných poradcov nájdete tu.

Katedrový správca systému MAIS
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)

Profesori
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (VUPCH)
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. (VUPCH)
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (VUPCH)

Docenti
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. (VUPCH)
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD. (VUPCH)
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. (VUPCH)
doc. Dana Masaryková, PhD. (VUPCH)

Odborní asistenti
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. (materská dovolenka)
Mgr. Kristína Blažeková, PhD.
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Margita Feranská, PhD. (VUPCH)
Mgr. Markéta Filagová, PhD. (VUPCH)
Mgr. Jana Fúsková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Peter Guľas, PhD. (VUPCH)
Mgr. Estera Kövérová, PhD.
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)

Externí zamestnanci
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
 

Externí školitelia
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. (VUPCH)
PhDr. Ivana Justusová
Mgr. Estera Kövérová, PhD.
PaedDr. Jaroslava Magulová, PhD.
Mgr. Silvia Malatinská, PhD.
PaedDr. Oľga Pappová, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Mgr. Daniel Staněk, PhD.
Mgr. Irina Školníková, PhD.
Mgr. Kamila Urban, PhD.
PhDr. Marek Urban, PhD.

Interní doktorandi
Felipe Aravena, MEDL
PaedDr. Lucia Braníkovičová
Mgr. Dominika Rzavská
Mgr. Evelýn Janečková
Mgr. Žaneta Staníková (materská dovolenka)

Externí doktorandi
Tine Riis Andersen
Mgr. Dalibor Jurášek
Ma. Lovena Moneva
PaedDr. Paulína Krivosudská