Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Zuzana Danišková, PhD.

zuza_daniskova
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
Pozície
  • univerzitný docent
E‑mail
zuzana.daniskovaaaatruni.sk
Miestnosť
615
Klapka
Konzultačné hodiny
piatok: 14:00 – 16:00
(online bez obmedzenia po dohode vopred emailom)

Zuzana Danišková absolvovala štúdium matematiky, etickej a občianskej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave (2004), kde následne obhájila aj dizertačnú prácu, ktorej cieľom bolo nájsť Achillovu pätu multikulturalizmu (2007). Absolvovala tiež ročné štúdium verejnej politiky na tej istej univerzite (Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2008). Počas štúdia začala pôsobiť na Katedre sociálnych a humanitných vied Vysokej školy manažmentu/City University (2006) ako odborná asistentka. 

Od septembra 2022 je docentkou na Katedre školskej pedagogiky a výkonnou redaktorkou časopisu Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy. Vzhľadom na jej predchádzajúce štúdium sa venuje  oblasti socio-humanitného vzdelávania v školskom prostredí a eticko-profesijnej stránke učiteľského povolania.  Zaujíma ju antické dedičstvo nielen v oblasti etiky, ale aj vo filozofii výchovy a v archetype univerzity.