Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Peter Guľas, PhD.

PETER_GULAS
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
E‑mail
peter.gulasaaatruni.sk
Miestnosť
625
Klapka
Konzultačné hodiny
streda: 10:00 - 11:00 a 13:30 – 14:30


Absolvoval štúdium kompozície, hudobnej pedagogiky a klavíra na HaTF VŠMU v Bratislave, štúdium starej hudby na Conservatoriu van Amsterdam, a doktorandské štúdium hudobnej teórie na HaTF VŠMU. Riešenou témou dizertačnej práce bol generálbas v dobových prameňoch 18. storočia. Získal štipendium francúzskej vlády na študijný pobyt zameraný na interpretáciu hry bassa continua v Lyone. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia pôsobil (a znova čiastočne pôsobí) na HaTF VŠMU ako pedagóg čembala, generálbasu a improvizácie.

Ako absolvent kompozície u jednej z najvýznamnejších osobností hudobnej peadagogiky na Slovensku - profesora Juraja Hatríka - tvorí pre deti a osvojil si jeho odkaz aj v úlohe pedagóga hudobnej výchovy. Pôsobí ako lektor na kurzoch starej hudby, na seminároch hudobnej výchovy, a spolupracuje pri vydávaní inštruktívnej hudobnej literatúry.

Vo výskume sa venuje pôvodným hudobným prameňom a zborníkom z územia Slovenska a organológii historických klávesových nástrojov.

Na Trnavskej univerzite v Trnave prednáša predmety z oblasti hudobnej výchovy a zborového spevu.

Predmety:  Hudba a hudobná výchova(PEP) 
                   Školská hudobná výchova (UPV)
                   Vokálne a inštrumentálne činnosti(PEP)
                   Zborový spev