Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 2. 2018, pred štyrmi rokmi

Budovanie siete univerzitných pracovísk je nielen všeobecne zdieľaným imperatívom pre univerzitné prostredie v súčasnosti, ale je aj konkrétnou cieľovou výzvou v programoch Erasmus+, ktorý podporuje vytváranie strategických partnerstiev. Presne s týmto cieľom sme 23. januára 2018 navštívili pre nás veľmi blízku univerzitu v Maďarsku, Univerzitu v Šoproni. Za vedenie fakulty sa stretnutia zúčastnila Dr. Masaryková a za oblasť pedagogických odborov prof. Pupala. Rokovali sme s dekanom fakulty Pedagogickej fakulty Šoproňskej univerzity a so zástupcami jednotlivých katedier.

obrázok

obrázok

Naše fakulty sú si veľmi podobné najmä v silnom akcente na oblasť ranej starostlivosti o deti a predškolského vzdelávania a v oboch krajinách predstavujú špičkové pracoviská v danej oblasti. Rokovanie nemalo formálny charakter, ale jeho zámerom bola príprava medzinárodného projektu so zameraním na predškolské vzdelávania a sociálnu inklúziu. Okrem našich pracovísk je plánom tohto projektu vytvoriť spolupracujúcu sieť univerzitných pracovísk troch európskych krajín a niektorých ázijských krajín.

obrázok

obrázok

Veľmi nás teší záujem partnerskej univerzity o tento konkrétny typ spolupráce, s ktorým sa spája už prebiehajúce rozbehnutie niektorých projektových aktivít. Okrem odbornej stránky nás s touto univerzitou a s týmto prostredím spájajú veľmi blízke kultúrne, historické a sociálne tradície.