Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 9. 2017, pred piatimi rokmi

Sú to dva roky, čo naša fakulta nadviazala spoluprácu s Pedagogickou fakultou Štátnej univerzity v Semarangu, osobitne v oblasti predškolskej pedagogiky a v príprave učiteľov pre predškolské zariadenia. Na počiatku tejto spolupráce bol lektorský pobyt prof. Branislava Pupalu na tejto univerzite a jeho účasť na indonézskych konferenciách zameraných na predmet spolupráce.

obrázok

Medzitým sme v júni mohli na našej fakulte privítať Rinu Windiartiovú, M.Ed., ktorá sa zúčastnila konferencie Učiteľ nie je Google v Senci a mala prezentácie i stretnutia s pracovníkmi našej Katedry školskej pedagogiky a s našimi doktorandmi.

Prof. Branislav Pupala sa na konci augusta znovu vrátil do Indonézie, aby na dvojmesačnom pracovnom pobyte pôsobil ako lektor v novom medzinárodnom programe predškolskej pedagogiky a aby sa podieľal na dotváraní tohto programu, ktorý bude pripravený tak, že študenti budú môcť časť štúdia absolvovať aj na našej fakulte.

O obojstrannej spolupráci, ktorú na indonézskom pracovisku koordinuje vedúci Katedry učiteľstva pre predškolské vzdelávanie Edi Waluyo, MPD., pravidelne vychádzajú správy na portáli pracoviska (pozri odkazy nižšie).

Naša spolupráca sa uskutočňuje aj s podporou Veľvyslanectva Indonézskej republiky na Slovensku, ktorá sa zaujíma o túto akademickú spoluprácu a podporí naše kroky pri uchádzaní sa o získanie grantu na vzájomné výmenné pobyty študentov a učiteľov medzi našou fakultou a UNNES v rámci programu Erasmus+.


Odkazy