Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
326 527
Zástupca vedúceho katedry Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Tajomník katedry Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Silvia Mrvová 623 550 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Jana Fúsková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Študijná po­rad­ky­ňa a… doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Interní zamestnanci
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Margita Feranská, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Markéta Filagová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Jana Fúsková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Peter Guľas, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
326 527
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.
doc. Dana Masaryková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD. 622 441 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Externí zamestnanci
PaedDr. Lucia Braníkovičová 615 569 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Lukáš Odráška, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Dominika Glozmeková adresa elektronickej pošty
Mgr. Žaneta Staníková 615 569 adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Mgr. Dalibor Jurášek adresa elektronickej pošty
PaedDr. Paulína Krivosudská adresa elektronickej pošty
Doktorandi spolupracujúcej organizácie UVSK SAV
PaedDr. Lucia Braníkovičová 615 569 adresa elektronickej pošty