Skočiť na hlavný obsah

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Európsky deň jazykov na katedre slovenského jazyka a literatúry

Európsky deň jazykov sa oslavuje už od roku 2001 na podnet Rady Európy, a to každoročne 26. septembra. Účelom tejto iniciatívy je predovšetkým poukázať na jazykovú rôznorodosť existujúcu v rámci európskeho priestoru a propagovať jazyky medzi študentmi.
04. október 2022

Osobnosť a dielo Henricha Bartka

Prednáška popredného slovenského jazykovedca, ktorý zastával či stále zastáva významné organizačné funkcie v oblasti vedy, kultúry či školstva (napr. riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR…
29. september 2022