• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Konferencia: Texty Dominika Tatarku
Termín: 7. 5. 2013
Miesto: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Organizátor: Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave 
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Garanti konferencie: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Prihlášky možno adresovať do 15. 2. 2013 na adresu adresa elektronickej pošty.