• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie s vyučujúcimi si dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2019/2020)
Vedúci katedry doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. štvrtok 11:00 – 12:00
Zástupca vedúceho katedry doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. utorok 12:50 – 13:35, 13:35 – 14:20
Študijný po­rad­ca doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. utorok 12:50 – 13:35, 13:35 – 14:20
Katedrový správ­ca systému MAIS doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. utorok 12:50 – 13:35, 13:35 – 14:20
Všetci zamestnanci
PaedDr. Mária Beláková, PhD. streda 10:20 – 11:30
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. štvrtok 11:00 – 12:00
Mgr. Tamara Janecová, PhD. pondelok 17:05 – 17:30 
streda 17:05 – 17:30
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. streda 11:15 – 12:30
Mgr. Pavel Matejovič, PhD. štvrtok 14:30 – 16:00
Mgr. Marek Mikušiak, PhD. štvrtok 9:30 – 11:00
doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc. pondelok 16:10 – 17:40
Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. streda 11:10 – 12:00 
štvrtok 14:40 – 15:30
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. štvrtok 12:00 – 12:50
doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. utorok 12:50 – 13:35, 13:35 – 14:20
Externí zamestnanci
Interní doktorandi
Mgr. Katarína Mikulovičová piatok 11:30 – 12:50
Mgr. Jakub Hriňák streda 14:40 – 16:10
streda 14:40 – 16:10
Mgr. Štefania Vyskočová streda : 9:00 – 10:30
Externí doktorandi