• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Konzultácie prebiehajú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou!

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (letný semester 2020/2021)
Vedúci katedry doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:30 – 13:30
Zástupca vedúceho katedry doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:30 – 10:20
Študijný po­rad­ca doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:30 – 10:20
  Konzultácie študijného poradcu: pondelok 13:35 – 14:40
Katedrový správ­ca systému MAIS doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:30 – 10:20
Všetci zamestnanci
PaedDr. Mária Beláková, PhD. adresa elektronickej pošty streda 11:00 – 12:00
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. adresa elektronickej pošty streda 10:30 – 11:30
MgA. Michal Hefty adresa elektronickej pošty
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:30 – 13:30
Mgr. Tamara Janecová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:00 – 12:50
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 9:30 – 10:50
Mgr. Pavel Matejovič, PhD. adresa elektronickej pošty streda 11:00 – 12:00
Mgr. Marek Mikušiak, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 17:10 – 18:40
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. adresa elektronickej pošty utorok 12:50 – 14:30
doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc. adresa elektronickej pošty streda 10:30 – 12:00
Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 9:30 – 11:00
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 8:00 – 9:30
PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 9:30 – 10:20
Externí zamestnanci
Mgr. Jaroslav Cehlárik adresa elektronickej pošty
Mgr. Angela Hefty, PhD. adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Katarína Mikulovičová adresa elektronickej pošty
Mgr. Lenka Haluzová adresa elektronickej pošty
Mgr. Jakub Hriňák adresa elektronickej pošty utorok 14:40 – 16:10
Mgr. Štefania Vyskočová adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Mgr. Dominika Bašistová adresa elektronickej pošty