• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Tamara Janecová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2007 – 2012: (Mgr.) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra
2009 – 2014: (Mgr.) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor ruské a východoeurópske štúdiá
2012 – 2016: (PhD.) interné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor slovenská literatúra

Kvalifikačné práce

 • Diplomová práca: Prozaická tvorba Máriusa Kopcsaya. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2012.
 • Diplomová práca: Problémy s identitou v Kaliningradskej oblasti. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2014.
 • Dizertačná práca: Kontexty a podoby outsiderstva v súčasnej slovenskej próze (Stanislav Rakús, Balla, Márius Kopcsay). Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2016.

Výber z publikačnej činnosti

Štúdie

 • Janecová, Tamara: Na margo Čatlošových poznámok k románu Kto seje vietor (Milo Urban). In Vojenská história : Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. Bratislava : Vojenský historický ústav, Ministerstvo obrany SR. Vol. 23, č. 2 (2019), s. 116–142. ⟨ikonahttp://​www.​vhu.​sk/​data/​att/​10417.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 162,00 B (162,00 B), 10. 6. 2019⟩.
 • Janecová, Tamara: Milo Urban ako šéfredaktor Gardistu. In Vojenská história : Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. Bratislava : Vojenský historický ústav, Ministerstvo obrany SR. Vol. 22, č. 2 (2018), s. 145–168. ⟨ikonahttp://​www.​vhu.​sk/​data/​att/​9293.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 162,00 B (162,00 B), 17. 7. 2018⟩.
 • Janecová, Tamara: K Švantnerovej próze Dáma In Slovenská literatúra. ISSN 0037­‑6973. Roč. 65, č. 3 (2018), s. 207–218 ⟨ikonahttps://​www.​sav.​sk/​journals/​uploads/​06271341SL_​3­‑18­‑04.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 127,62 kB (124,63 KiB), 27. 6. 2018⟩.
 • Janecová, Tamara: Slovenské vojenské piesne v rokoch vojnovej Slovenskej republiky. In Vojenská história : Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. Bratislava : Vojenský historický ústav, Ministerstvo obrany SR. Vol. 22, č. 4 (2018), s. 160–190. ⟨ikonahttp://​www.​vhu.​sk/​data/​att/​9722.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 162,00 B (162,00 B), 4. 1. 2019⟩.
 • Janecová, Tamara: V súmraku Mila Urbana. (Rozhľady). In Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 6, s. 461–471. ISSN 0037­‑6973. ⟨ikonahttps://​www.​sav.​sk/​journals/​uploads/​12150959SL_​6­‑17­‑04.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 141,79 kB (138,47 KiB), 15. 12. 2017⟩.
 • Janecová, Tamara: Maskulinita v tvorbe Máriusa Kopcsaya. In Rak, 2013, č. 4, s. 29–39. ISSN 1335­‑1702.
 • Janecová, Tamara: V súmraku Mila Urbana. (Rozhľady). In Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 6, s. 461–471. ISSN 0037­‑6973.
 • Janecová, Tamara: Maskulinita v tvorbe Máriusa Kopcsaya. In Rak, 2013, č. 4, s. 29–39. ISSN 1335­‑1702.

Konferenčné príspevky

 • Janecová, Tamara: Motívy pamäti v diele Mareka Vadasa: Niečo na tomto svete nie je v poriadku. K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. S. 380–389. ISBN 978­‑80­‑555­‑1401­‑7.
 • Janecová, Tamara: Ján Števček a ruská literatúra. K dielu Jána Števčeka : pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa. Bratislava : UK, 2015. S. 68–73. ISBN 978­‑80­‑223­‑3990­‑2.
 • Janecová, Tamara: Ukrajinská kríza v časopisoch Respekt a Reflex. Mladá rusistika – nové tendencie a trendy 3. Bratislava : Stimul, 2015. S. 351–358. ISBN 978­‑80­‑8127­‑125­‑0.
 • Janecová, Tamara: Problémy s identitou v Kaliningradskej oblasti. Rossia iuvenum 2014, Nitra : Garmond, 2015, s. 43–56. ISBN 978­‑80­‑89703­‑17­‑3.

Recenzie a zostavovateľské práce

 • Janecová, Tamara: „Aby vedeli, aby vedeli…“ : Majster a Margaréta / Michail Bulgakov. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. ISSN 1210­‑1982. Roč. 28, č. 1(2018), s. 27.
 • Janecová, Tamara: Citlivá ruská lyrika : Čo vietor spieva / Alexander Blok. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. ISSN 1210­‑1982. Roč. 27, č. 12(2017), s. 29.
 • Janecová, Tamara: Kalendárium života a diela Osipa Mandeľštama. In Zázrakmi chránená tíš. Ivanka pri Dunaji : F. R. & G., 2017. ISBN 978­‑80­‑89499­‑45­‑8. S. 232–244.
 • Janecová, Tamara: Kalendárium Isaaka Emanuiloviča Babeľa. Zo života a tvorby Isaaka Emanuiloviča Babeľa. In Fragment. ISSN 1336­‑4316. Roč. 2017, č. 4(2017), s. 188–198.
 • Janecová, Tamara: One woman show : LottiNElásky / Mara Stanková. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. ISSN 1210­‑1982. Roč. 27, č. 12(2017), s. 22–23.
 • Janecová, Tamara: Ruskí traja kamaráti. In Rak, 2014, č. 2, s. 51–52. ISSN 1335­‑1702.
 • Janecová, Tamara: Malé, milé, mainstreamové. In Rak, 2013, č. 7–8, s. 82–83. ISSN 1335­‑1702.

Recenzie

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.