• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Jakub Hriňák

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: interný doktorand
  podpredseda AS PdF TU za študentskú časť
  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: utorok 14:40 – 16:10
    Konzultácie prebiehajú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou! Konzultácie si dohodnite vopred (e‑mailom).

Vzdelanie a kvalifikačný rast

2007 – 2012: Bilingválna slovensko­‑nemecká sekcia Gymnázia Dominika Tatarku, Poprad

Akademický titul: 2013 – 2018: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra

Kvalifikačné práce

  • diplomová práca: Využitie didaktických hier vo vyučovaní slovenského jazyka na nižšom sekundárnom stupni. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. 80 s.
  • bakalárska práca: Próza predstaviteľov slovenskej moderny. Na príklade Ivana Kraska. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. 43 s.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.