• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 4. 2022, tento rok

29. marca 2022 sa po dlhšej pandemickej prestávke konal v Ústave slovenskej literatúry SAV vedecký seminár Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry, na ktorom sa jeho účastníčky a účastníci zamerali na zhodnotenie prozaickej, básnickej a dramatickej produkcie z rokov 2020 – 2021. Z Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU vystúpila s príspevkom Mgr. Tamara Janecová, PhD.

 

Obrázok, na ktorom je vnútri, stena, strop, podlaha.

Automaticky generovaný popis. 
Príspevok prezentuje Tamara Janecová 
Foto: Mgr. Ivana Hostová, PhD.